در روزگاران قدیم آژانس های املاک ملک های خود را در دفتر های طویل و عریض ثبت میکردند و دفتر هایی نیز برای ثبت لیست درخواست ها داشتند. مشکل از جایی شروع می شد که با مراجعه ی یک مشتری نیاز بود که یک ملک با مشخصات خاصی را پیدا و به مشتری ارائه دهند. گشتن بین صد ها ملک مختلف با قیمت و مشخصات متفاوت در بین صد ها صفحه کارب بسیار طاقت فرسا و مشکل دار بود چه بسا که بسیاری از اوقات حتی با وجود ملک درخواستی کاربر املاک نمی تواست آنرا پیدا و به کاربر معرفی کند. همچنین حجم بالایی از درخواست های ثبت شده امکان تطابق آنها با مورد های ملکی را بسیار سخت میکرد بطوری که شاید آژانس املاک چندین مورد ملکی و درخواست منطبق با هم در دایرکتوری خود داشت ولی از آن با خبر نبود! 

علاوه بر آن دفاتر زیادی برای ملک های مختلف و درخواست ها نیاز بود و این کار علاوه بر هزینه های زیاد، به طبیعت ضرر می رساند و استفاده از کاغذ باعث قطع درختان زیادی میشد.

تا اینکه یک روز پلاک از راه رسید! پلاک به آژانس های املاک کمک کرد تا بطور هوشمند مورد های ملکی و درخواست ها را ثبت، مدیریت، جستجو و تطبیق دهند و علاوه بر افزایش کارایی و هوشمندی مجموعه ی خود، درآمد خود را نیز افزایش دهند، هزینه های خود را کاهش دهند و به حفظ درختان نیز کمک کنند. تازه، از هر چند مدت با امکانات جدیدی که پلاک به لیست امکانات خود اضافه می کند، هیجان زده شوند!

مرسی که وقت گذاشتید و داستان پلاک رو خوندید.

تیم پلاک