مشاغل در پلاک

- کارشناس پشتیبانی ۲ نفر

- برنامه نویس react 

- مدیر مارکتینگ