پکیج رایگان

رایگان!

۳۰ روز اول
 • حساب آزمایشی برای مشاهده امکانات
 • قابلیت استفاده از تمام امکانات تا ۳۰ روز
 • قابلیت ثبت و جستجوی ملک
 • قابلیت ثبت جستجوی مورد درخواستی
 • تطابق هوشمند درخواست ها و مورد ها
 • دفتر تلفن هوشمند لیست مشتریان
 • ابزار یادداشت نویسی روزانه
 • ابزار محاسبه کمیسیون
 • پشتیبانی در ساعات اداری از طریق سایت
 • قابل ارتقا به سایر پکیج ها

پکیج استاندارد

۸,۷۰۰ تومان / ماهانه

پرداخت بصورت سالانه
 • دسترسی به امکانات زیر تا یکسال پس از خرید پکیج:
 • قابلیت ثبت و جستجوی ملک
 • قابلیت ثبت جستجوی مورد درخواستی
 • تطابق هوشمند درخواست ها و مورد ها
 • دفتر تلفن هوشمند لیست مشتریان
 • ابزار ثبت و پیگیری کار های روزانه
 • ابزار محاسبه کمیسیون فروش و اجاره
 • پشتیبانی از ۹ صبح تا ۹ شب از سایت

پکیج حرفه ای

۱۸,۷۰۰ تومان / ماهانه

پرداخت بصورت سالانه
 • دسترسی به امکانات زیر تا یکسال پس از خرید پکیج:
 • قابلیت ثبت و جستجوی ملک
 • قابلیت ثبت جستجوی مورد درخواستی
 • تطابق هوشمند درخواست ها و مورد ها
 • دفتر تلفن هوشمند لیست مشتریان
 • ابزار ثبت و پیگیری کار های روزانه
 • ابزار محاسبه کمیسیون فروش و اجاره
 • قابلیت افزودن کارمند (مشاور) املاک
 • قابلیت تعیین سطح دسترسی کارمندان
 • پشتیبانی از ۹ صبح تا ۹ شب از سایت